Đăng Ký 188BET - Cá cược thể thao trực tuyến và sòng bạc trực tiếp

 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, Nhân dân và người nước ngoài biết:

“Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2023”.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết khác: